Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

23 Μαΐου, 2023 2023-05-23 14:48

Οι Όροι και Προϋποθέσεις ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 23 Μαΐου 2023

1. Εισαγωγή
Αυτοί οι Όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για αυτόν τον ιστότοπο και για τις συναλλαγές που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να δεσμεύεστε από πρόσθετες συμβάσεις που σχετίζονται με τη σχέση σας μαζί μας ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες λαμβάνετε από εμάς. Εάν οποιεσδήποτε διατάξεις των πρόσθετων συμβολαίων έρχονται σε αντίθεση με οποιεσδήποτε διατάξεις των παρόντων Όρων, οι διατάξεις αυτών των πρόσθετων συμβάσεων θα ελέγχουν και θα υπερισχύουν.

2. Δέσιμο
Με την εγγραφή, την πρόσβαση ή τη χρήση με άλλον τρόπο αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με το παρόν να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω. Η απλή χρήση αυτού του ιστότοπου συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή αυτών των Όρων και προϋποθέσεων. Σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις, μπορούμε επίσης να σας ζητήσουμε να συμφωνήσετε ρητά.

3. Ηλεκτρονική επικοινωνία
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή επικοινωνώντας μαζί μας με ηλεκτρονικά μέσα, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ηλεκτρονικά στον ιστότοπό μας ή στέλνοντας ένα email σε εσάς και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, αποκαλύψεις και άλλες επικοινωνίες που να σας παρέχει ηλεκτρονικά την ικανοποίηση οποιασδήποτε νομικής απαίτησης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της απαίτησης ότι οι εν λόγω επικοινωνίες πρέπει να είναι γραπτές.

4. Πνευματική ιδιοκτησία
Εμείς ή οι δικαιοδόχοι μας κατέχουμε και ελέγχουμε όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπο και τα δεδομένα, τις πληροφορίες και άλλους πόρους που εμφανίζονται ή είναι προσβάσιμοι στον ιστότοπο.

4.1 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται

Εκτός εάν το συγκεκριμένο περιεχόμενο υπαγορεύει διαφορετικά, δεν σας εκχωρείται άδεια ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα βάσει Πνευματικών Δικαιωμάτων, Εμπορικών σημάτων, Ευρεσιτεχνιών ή άλλων Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιείτε, αντιγράφετε, αναπαράγετε, εκτελείτε, επιδεικνύετε, διανέμετε, ενσωματώνετε σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο, αλλάζετε, μετατρέπετε σε αντίστροφη μηχανική, αποσυμπιέζετε, μεταφέρετε, κατεβάζετε, μεταδίδετε, δημιουργείτε έσοδα, πουλάτε, διαθέτετε στην αγορά ή εμπορευματοποιείτε πόρους σε αυτόν τον ιστότοπο σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια, εκτός και μόνο εφόσον ορίζεται διαφορετικά σε κανονισμούς αναγκαστικού δικαίου (όπως το δικαίωμα αναφοράς).

5. Ενημερωτικό δελτίο
Παρά τα παραπάνω, μπορείτε να προωθήσετε το ενημερωτικό μας δελτίο σε ηλεκτρονική μορφή σε άλλους που μπορεί να ενδιαφέρονται να επισκεφθούν τον ιστότοπό μας.

6. Ακίνητα τρίτων
Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους ή άλλες αναφορές σε ιστότοπους τρίτων. Δεν παρακολουθούμε ούτε ελέγχουμε το περιεχόμενο των ιστότοπων τρίτων που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται από άλλους ιστότοπους υπόκεινται στους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις αυτών των τρίτων. Οι απόψεις που εκφράζονται ή το υλικό που εμφανίζεται σε αυτούς τους ιστότοπους δεν κοινοποιούνται ή εγκρίνονται απαραίτητα από εμάς.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν πρακτικές απορρήτου ή περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών. Αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων και τυχόν σχετικών υπηρεσιών τρίτων. Δεν θα δεχθούμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, ανεξάρτητα από την προκληθείσα, που προκύπτει από την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών από εσάς σε τρίτους.

7. Υπεύθυνη χρήση
Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να τον χρησιμοποιείτε μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται και όπως επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους, τυχόν πρόσθετες συμβάσεις μαζί μας και τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και γενικά αποδεκτές διαδικτυακές πρακτικές και οδηγίες του κλάδου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες μας για να χρησιμοποιήσετε, να δημοσιεύσετε ή να διανείμετε οποιοδήποτε υλικό που αποτελείται από (ή συνδέεται με) κακόβουλο λογισμικό υπολογιστή. χρησιμοποιήστε δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας για οποιαδήποτε δραστηριότητα άμεσου μάρκετινγκ ή διεξάγετε συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων στον ή σε σχέση με τον ιστότοπό μας.

Απαγορεύεται αυστηρά η εμπλοκή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον ιστότοπο ή παρεμποδίζει την απόδοση, τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα του ιστότοπου.

8. Εγγραφή
Μπορείτε να εγγραφείτε για έναν λογαριασμό στον ιστότοπό μας. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών πρόσβασης και των πληροφοριών λογαριασμού και συμφωνείτε να μην κοινοποιείτε τους κωδικούς πρόσβασης, τις πληροφορίες λογαριασμού ή την ασφαλή πρόσβαση στον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες μας με οποιοδήποτε άλλο άτομο. Δεν πρέπει να επιτρέπετε σε κανένα άλλο άτομο να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό σας για πρόσβαση στον ιστότοπο, επειδή είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω της χρήσης των κωδικών πρόσβασης ή των λογαριασμών σας. Πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασής σας.

Μετά τον τερματισμό του λογαριασμού, δεν θα επιχειρήσετε να καταχωρήσετε νέο λογαριασμό χωρίς την άδειά μας.

9. Υποβολή ιδέας
Μην υποβάλλετε ιδέες, εφευρέσεις, έργα συγγραφικής ιδιοκτησίας ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να θεωρηθούν δική σας πνευματική ιδιοκτησία που θα θέλατε να μας παρουσιάσετε εκτός εάν έχουμε υπογράψει πρώτα μια συμφωνία σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία ή μια συμφωνία μη αποκάλυψης. Εάν μας το αποκαλύψετε απουσία τέτοιας γραπτής συμφωνίας, μας παραχωρείτε μια παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα άδειας χρήσης, αναπαραγωγής, αποθήκευσης,

προσαρμόστε, δημοσιεύστε, μεταφράστε και διανείμετε το περιεχόμενό σας σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό μέσο.

10. Τερματισμός χρήσης
Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την πρόσβαση, προσωρινά ή μόνιμα, στον ιστότοπο ή σε οποιαδήποτε Υπηρεσία σε αυτόν. Συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της πρόσβασής σας ή χρήσης του ιστότοπου ή οποιουδήποτε περιεχομένου που μπορεί να έχετε μοιραστεί στον ιστότοπο. Δεν θα δικαιούστε καμία αποζημίωση ή άλλη πληρωμή, ακόμα κι αν ορισμένες λειτουργίες, ρυθμίσεις ή/και οποιοδήποτε Περιεχόμενο που έχετε συνεισφέρει ή στο οποίο βασίζεστε, χαθούν οριστικά. Δεν πρέπει να παρακάμψετε ή να παρακάμψετε ή να επιχειρήσετε να παρακάμψετε ή να παρακάμψετε οποιαδήποτε μέτρα περιορισμού πρόσβασης στον ιστότοπό μας.

11. Εγγυήσεις και ευθύνη
Τίποτα σε αυτήν την ενότητα δεν θα περιορίζει ή θα αποκλείει οποιαδήποτε εγγύηση υπονοείται από το νόμο ότι θα ήταν παράνομο να περιοριστεί ή να εξαιρεθεί. Αυτός ο ιστότοπος και όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου παρέχονται “ως έχει” και “ως διαθέσιμο” και ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αποποιούμαστε ρητά όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, ως προς τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια ή την πληρότητα του Περιεχομένου. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι:

αυτός ο ιστότοπος ή τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μας θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σας.
αυτός ο ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος σε αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλή ή χωρίς σφάλματα βάση.
η ποιότητα οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που αγοράσατε ή αποκτήσατε μέσω αυτού του ιστότοπου θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας.
Τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αποτελεί ή προορίζεται να συνιστά νομική, οικονομική ή ιατρική συμβουλή οποιουδήποτε είδους. Εάν χρειάζεστε συμβουλές, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο επαγγελματία.

Οι ακόλουθες διατάξεις αυτής της ενότητας θα εφαρμόζονται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν θα περιορίζουν ή αποκλείουν την ευθύνη μας σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα το οποίο θα ήταν παράνομο ή παράνομο να περιορίσουμε ή να εξαιρέσουμε την ευθύνη μας. Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για άμεσες ή έμμεσες ζημίες (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών για απώλεια κερδών ή εσόδων, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, λογισμικού ή βάσης δεδομένων, ή απώλεια ή βλάβη σε περιουσιακά στοιχεία ή δεδομένα) που προκλήθηκαν από εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο πάρτι, που προκύπτει από την πρόσβασή σας ή τη χρήση του ιστότοπού μας.

Εκτός από την έκταση που οποιαδήποτε πρόσθετη σύμβαση ορίζει ρητά διαφορετικά, η μέγιστη ευθύνη μας απέναντί σας για όλες τις ζημιές που προκύπτουν ή σχετίζονται με τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται στο εμπόριο ή πωλούνται μέσω του ιστότοπου, ανεξάρτητα από τη μορφή νομικής ενέργειας που επιβάλλει ευθύνη ( είτε σε σύμβαση, δικαιοσύνη, αμέλεια, επιδιωκόμενη συμπεριφορά, αδικοπραξία ή άλλο) θα περιορίζεται στο συνολικό τίμημα που μας πληρώσατε για την αγορά τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή τη χρήση του ιστότοπου. Αυτό το όριο θα ισχύει συνολικά για όλες τις αξιώσεις, ενέργειες και αιτίες αγωγής κάθε είδους και φύσης.

12. Απόρρητο
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή/και στις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παρέχετε ορισμένες πληροφορίες για τον εαυτό σας ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε θα είναι πάντα ακριβής, σωστή και ενημερωμένη.

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τα προσωπικά σας δεδομένα και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητό σας. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση email σας για ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Τυχόν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από εμάς σε εσάς θα σχετίζονται μόνο με την παροχή συμφωνημένων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Έχουμε αναπτύξει μια πολιτική για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων απορρήτου που μπορεί να έχετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου και την Πολιτική μας για τα Cookies.

13. Προσβασιμότητα
Δεσμευόμαστε να κάνουμε το περιεχόμενο που παρέχουμε προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία. Εάν έχετε αναπηρία και δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα του ιστότοπού μας λόγω της αναπηρίας σας, σας ζητάμε να μας δώσετε μια ειδοποίηση που περιλαμβάνει μια λεπτομερή περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίσατε. Εάν το ζήτημα είναι άμεσα αναγνωρίσιμο και επιλύσιμο σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα εργαλεία και τεχνικές τεχνολογίας πληροφοριών, θα το επιλύσουμε αμέσως.

14. Περιορισμοί εξαγωγών / Νομική συμμόρφωση
Απαγορεύεται η πρόσβαση στον ιστότοπο από περιοχές ή χώρες όπου το Περιεχόμενο ή η αγορά των προϊόντων ή των Υπηρεσιών που πωλούνται στον ιστότοπο είναι παράνομη. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο κατά παράβαση των νόμων και κανονισμών περί εξαγωγών της Ελλάδας.

15. Affiliate marketing
Μέσω αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να εμπλακούμε σε μάρκετινγκ θυγατρικών μέσω του οποίου λαμβάνουμε ένα ποσοστό ή μια προμήθεια για την πώληση υπηρεσιών ή προϊόντων σε ή μέσω αυτού του ιστότοπου. Ενδέχεται επίσης να δεχτούμε χορηγίες ή άλλες μορφές διαφημιστικής αποζημίωσης από επιχειρήσεις. Αυτή η αποκάλυψη προορίζεται να συμμορφωθεί με νομικές απαιτήσεις σχετικά με το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση που ενδέχεται να ισχύουν, όπως οι Κανόνες της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ.

16. Ανάθεση
Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, να μεταβιβάσετε ή να αναθέσετε υπεργολαβικά κανένα από τα δικαιώματα και/ή τις υποχρεώσεις σας βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Οποιαδήποτε υποτιθέμενη ανάθεση κατά παράβαση αυτής της Ενότητας θα είναι άκυρη.

17.

Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων μας βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, εάν παραβιάσετε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ενδέχεται να λάβουμε τα μέτρα που κρίνουμε κατάλληλα για την αντιμετώπιση της παραβίασης, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής ή μόνιμης αναστολής της πρόσβασής σας στον ιστότοπο, επικοινωνίας ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου σας να ζητήσει να αποκλείσει την πρόσβασή σας στον ιστότοπο ή/και να κινήσει νομική αγωγή εναντίον σας.

18. Αποζημίωση
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να μας κρατήσετε αβλαβείς, από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, υποχρεώσεων, ζημιών, απωλειών και εξόδων που σχετίζονται με την παραβίαση αυτών των Όρων και προϋποθέσεων και της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων απορρήτου. Θα μας αποζημιώσετε αμέσως για τις ζημιές, τις απώλειες, τα έξοδα και τα έξοδά μας που σχετίζονται ή προκύπτουν από τέτοιες αξιώσεις.

19. Παραίτηση
Η αδυναμία επιβολής οποιασδήποτε από τις διατάξεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και οποιαδήποτε Συμφωνία, ή η αποτυχία άσκησης οποιασδήποτε επιλογής καταγγελίας, δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από αυτές τις διατάξεις και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή οποιωνδήποτε Συμφωνία ή οποιοδήποτε μέρος αυτής, ή το δικαίωμα στη συνέχεια για επιβολή κάθε διάταξης.

20. Γλώσσα
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα ερμηνεύονται και θα ερμηνεύονται αποκλειστικά στα Ελληνικά, Σύγχρονα και Αγγλικά. Όλες οι ειδοποιήσεις και η αλληλογραφία θα συντάσσονται αποκλειστικά σε αυτή τη γλώσσα.

21. Ολόκληρη συμφωνία
Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις, μαζί με τη δήλωση απορρήτου και την πολιτική μας για τα cookies, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και του Τολιάδη Κωνσταντίνου – Αρχοδικού Τολιάδη σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

22. Ενημέρωση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων
Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό. Είναι υποχρέωσή σας να ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις για αλλαγές ή ενημερώσεις. Η ημερομηνία που παρέχεται στην αρχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων είναι η τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης. Οι αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα τεθούν σε ισχύ με τη δημοσίευση τέτοιων αλλαγών σε αυτόν τον ιστότοπο. Η συνεχής χρήση αυτού του ιστότοπου μετά την δημοσίευση αλλαγών ή ενημερώσεων θα θεωρείται ειδοποίηση της αποδοχής σας να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και να δεσμεύεστε από αυτούς.

23. Επιλογή Νόμου και Δικαιοδοσίας
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας. Οποιεσδήποτε διαφορές σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας. Εάν οποιοδήποτε μέρος ή διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί από δικαστήριο ή άλλη αρχή ότι είναι άκυρη και/ή μη εφαρμόσιμη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αυτό το τμήμα ή διάταξη θα τροποποιηθεί, διαγραφεί και/ή θα επιβληθεί στον μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό ώστε να θέσει σε εφαρμογή την πρόθεση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Οι υπόλοιπες διατάξεις δεν θα επηρεαστούν.

24. Στοιχεία επικοινωνίας
Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από τον Τολιάδη Κωνσταντίνο – Αρχοντικό Τολιάδη.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις γράφοντας ή στέλνοντας email στην ακόλουθη διεύθυνση: Archodico.gr@gmail.com
Ουρανούπολη Χαλκιδικής 63075

Ελεγχος Διαθεσιμοτητας

1 Δωμάτιο , 1 Ενήλικας , 0 Παιδί
Δωμάτια
Ενήλικες
Παιδιά